Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - 87204871_m-2.jpg

ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺎ

( ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮی ﺗﺠﺎری)

ما یک نمایندگی مجاز در زمینه کسب و کار مد و فشن در ایتالیا (شهر بولونیا) هستیم. مجموعه ما در کشور مجارستان ثبت شده است (منطقه گمرکیِ اتحادیه اروپا).

تولید کنندگان ایتالیایی در بخش پوشاک و کفش، دارای کارکنان متخصصی نیستند که بتوانند با تجارت بین المللی و تمام جنبه های مختلف کسب و کار صادرات و حمل و نقل رودررو شوند. در عوض، شرکت ها این کار را به ما (یعنی نمایندگی ها) می سپارند. ما همچنین برخی از وظایف نمایندگی های صادرات را انجام می دهیم. از آنجا که کالاهای صادر شده از ایتالیا معاف از مالیات بر ارزش افزوده (VAT) هستند، شرکت های ایتالیایی فقط از طریق  آژانس ها با خریداران خارج از کشور (ساکنین کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا) مراوده تجاری انجام می دهند. با این وجود، مشتریان در مورد شرایط خرید و فروش به طور مستقیم با تولیدکنندگان مذاکره می کنند. محصولات مستقیما به مشتریان تحویل داده نمی شود. فقط آژانس ها اجازه دارند تا سفارشات مشتریان را دریافت کرده یا محصولات مورد نیاز آن ها را ز کارخانه ها یا انبارهای تولید کنندگان در ایتالیا خریداری کنند. 

مؤسسات مسئولیت رسیدگی به امور مربوط به گمرک و موضوعات مالی را بر عهده دارند و فرایندهای صادراتی را انجام می دهند که الزاما باید در مورد کالاهای ایتالیایی ارسال شده از قلمرو گمرک اتحادیه اروپا به مقصدی خارج از این قلمرو طی شود (ماده 269 قانون گمرکی اتحادیه – UCC). برگه اظهارنامه صادرات مربوط به کالاهای صادراتی باید به اداره گمرک در ایتالیا، جایی که کالاها بارگذاری می شوند، ارائه شود (ماده 221 (2) قانون اجرایی UCC). محصولات اعلام شده برای صادرات تا زمانی که از قلمرو گمرک اتحادیه اروپا خارج شوند همچنان تحت نظارت گمرک باقی می مانند (ماده 333 UCC). وقتی که کالاها از  مرز اتحادیه اروپا عبور کنند، باید آنها را در دفتر گمرک خروجی ارائه کرد. آنها کالاهای ارائه شده را بررسی می کنند تا مطمئن شوند که همان کالاهای اعلام شده هستند و این دفتر همچنین ناظر بر خروج فیزیکی آنها خواهد بود (ماده 332 UCC I A). برای آژانس های مد و فشن فعال در عرصه صادرات داشتن شماره EORI الزامیست- یعنی همان شماره شناسایی اپراتورهای اقتصادی که در خاک گمرک اتحادیه اروپا مستقر هستند. 

اگر کالاهای که برای صادرات فروخته شده اند به اداره گمرک صادرات در ایتالیا اعلام نشود یا خروج فیزیکی کالا از اتحادیه اروپا توسط مقامات گمرکی تایید نشده باشد، مقامات مالی ایتالیا تولید کننده مربوطه را ملزم به پرداخت مالیات بر فروش خواهند کرد. در این مورد، آژانس که نهاد قانونی مسئول صادرات است ،باید مبلغ این مالیات را برای تولید کننده جبران کند. همچنین، اگر به هر دلیلی مشتری خارجی ارائه شده از سوی آژانس، از خریداری مجموعه “تولید شده بر اساس سفارش” سر باز زند، آژانس باید باقیمانده مجموعه سفارش داده شده توسط مشتری را با پول خود خریداری کند. به این ترتیب، تولید کنندگان خود را در مقابل زیان های اقتصادی محافظت می کنند.